Herşeyiyle MySQL Dersleri

Herşeyiyle MySQL Dersleri

İlk Ders olarak videoyu izletmeniz önerilir

Müfredat

 1. MySQL Dersleri - MySQL Nedir?

 2. Appserv Sunucu ve PhpMyAdmin Kurulumu

 3. Heidi Sql Kurulumu

 4. PhpMyAdmin Nedir Genel İnceleme

 5. MySQL Veritabanı Nasıl Oluşturulur

 6. MySQL Tablo Oluşturma ve Veri Türlerini İnceleme

 7. MySQL Tablo üstun ekleme ve düzenleme

 8. MySQL Tablo kopyalama

 9. MySQL Tablo'ya manuel kayıt ekleme

 10. MySQL Autoincrement ve primary key atama

 11. MySQL Aritmatiksel Operatörler

 12. MySQL Karşılaştırma Operatörleri

 13. MySQL CRUD İşlemleri Nelerdir

 14. MySQL INSERT Tabloya veri ekleme işlemi

 15. MySQL UPDATE Tabloda veri güncelleme işlemi

 16. MySQL DELETE Tablodan veri silme işlemi

 17. MySQL SELECT Tablodan veri seçme işlemi

 18. MySQL SELECT WHERE Koşulu ile Tablodan veri seçme işlemi

 19. MySQL Autoincrement Değeri Değiştirme

 20. MySQL DISTINC kullanımı

 21. MySQL ORDER BY kullanımı

 22. MySQL LIMIT kullanımı

 23. MySQL GENERATE DATA Aptal Data Oluşturma

 24. MySQL IN kullanımı

 25. MySQL LIKE kullanımı

 26. MySQL UNION ve UNION ALL kullanımı

 27. MySQL AND - OR kullanımı

 28. MySQL BETWEEN kullanımı

 29. MySQL CASE kullanımı

 30. MySQL ALIAS tanımlaması

 31. MySQL COUNT kullanımı

 32. MySQL SUM kullanımı

 33. MySQL AVG kullanımı

 34. MySQL MAX MIN kullanımı

 35. MySQL GROUP BY kullanımı

 36. MySQL HAVING kullanımı

 37. MySQL WHERE ile tablo birleştirme

 38. MySQL INNER JOIN ile tablo birleştirme

 39. MySQL LEFT JOIN ile tablo birleştirme

 40. MySQL RIGHT JOIN ile tablo birleştirme

 41. Sql if else 1. Ders

 42. Sql Stuff Replace Fonksiyonları

DOSYA ADI DOSYA AÇIKLAMASI LİNK
UYARI ! Ödev bölümü hazırlanmaktadır.
UYARI ! Bu konunun oyunu bulunmamaktadır.

Ünitenin Kazanımları